Helaas moeten de meesten onder ons redelijk lang gaan werken.
Op deze pagina hebben we een paar websites verzameld die in je carrière nuttig kunnen zijn.

 

Bedrijven België:

Kruispuntbank Ondernemingen:

Extreem handig als je het adres van bedrijven wil opzoeken als je enkel de naam kent.

Ook tal van zaken zijn hier juist weergegeven, bijvoorbeeld: Wie is de zaakvoerder ?

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html

Het Belgisch staatsblad:

Officiële publicatie van de Belgische staat waarin wetten, koninklijke besluiten, decreten, ordonnanties, de oprichting van allerlei verenigingen wordt vermeld.

Eigenlijk moet elke burger deze wetten kennen, maar dit is onmogelijk.

Het kan wel nuttig zijn om af en toe iets op te zoeken.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

 

Publicaties jaarrekeningen Nationale Bank België:

https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog;jsessionid=A8E4316756410C1D13491F7BB8C76575?execution=e1s1

Door Bloom