Hobbygamers.be is a Dutch site, use google translate to translate the site in English

Gebruik de Color selector
Deze gaat ongewenste evolutie tegen, zo kan je instellen dat bepaalde kleuren niet mogen gebruikt worden in de simulatie of in een deel van de simulatie.

Zelf nog nooit gebruikt, maar het kan soms nuttig zijn.

Dit is de laad Bibites knop

Laad Bibites uit een eerdere simulatie of Bibites die je online heb gevonden.
Bibites zijn bestenden die eindigen op .bb8 of .json

Wanneer je een .zip hebt zal je deze eerst moeten uitpakken.

Na het saven moet je de Bibites 1 voor 1 in de wereld plaatsen.
Dit doe je met een klik van de linker muistoets.

standaard staat de oriëntatie op “random”persoonlijk vind ik het makkelijker als het uit staat.
Je Wil je Bibites namelijk richten naar het eten.

Laden & saven van een wereld.

Dit zijn uiteraard 2 belangrijke knoppen. Je wil je werk immers kunnen opslaan & opnieuw laden.

Opgelet: Je moet eerst de settings geladen hebben of de settings ingesteld hebben !

De Pauze &Start balk

Hiermee kan je een simulatie pauzeren en herstarten.

De evolutie snelheid van The Bibites kan je niet aanpassen, je de Bibites zelf wel sneller laten gaan, maar dit gaat ten koste van nauwkeurigheid. Snelle werelden zijn ook zelden leefbaar.
Een snelheid van 1 is standaard en een snelheid tot 1,5 komt wel eens voor in save files.

In principe is snelheid ook niet belangrijk bij een simulatiesoftware waar je settings, Bibits en wereld files kan uitwisselen met elkaar.

Rechts bovenaan het scherm vind je de volgende gegevens:

Time: de tijd dat een wereld gesimuleerd heeft.
(x1) de snelheid van de Bibites
FPS: Zeker wel gekend door de gamers onder ons. Dit zijn de Frames per second die gehaald worden. Een normale simulatie op een gewone computer / laptop zit tussen de 50 & 60 FPS.

INFO:

Deze info tap is heel belangrijk, hij geeft heel wat informatie over je wereld weer.

Entities geeft aan hoeveel Bibites Eggs & pellets in je simulatie zitten.
Bij een succesvolle simulatie moet het aantal Bibites altijd boven de 50 zitten. (60, 70, 100 enz)De similatie zal standaard altijd Bibites toevoegen zolang er geen 50 Bibites in de simulatie zitten (in te stellen bij settings, Bibite Cap Number)Wanneer je na 2 uur tijd nog altijd rond de 50 Bibites zit heb je GEEN bruikbare wereld.Ik heb er hier momenteel 93 + 3 eggs, dat ziet er wel goed uit.Ook het aantal eitjes (= eggs) & pellets wordt hier weergegeven.Indien plants ooit onder de 500 komt zit je met een voedseltekort.

Wanneer men op Settings drukt komt men in het hiernaast staande scherm.

Veel kan men hier niet instellen, maar wel het aantal Autosaves. (zie vakje dat nu op 25 staat)

Om de 10 minuten wordt een save gemaakt.
Het aantal saves staat standaard op 25. Dit is genoeg voor de meeste simulaties.

Op een uur tijd worden er 6 saves gemaakt (om de 10 min een save), na ongeveer 4 uur tijd overschrijf je dus je eerste autosave.

Persoonlijk zet ik mijn autosaves altijd op 500. Dat wil zeggen dat pas na ongeveer 84 uur de eerste autosave overschreven wordt. Dit is erg lang natuurlijk.

Bibits bestanden worden in Windows standaard in de volgende map opgeslaan:
C:\Users\Gebruikersnaam\AppData\LocalLow\The Bibites\The Bibites
Dit zijn eigenlijk tijdelijke mappen, sommige opschoonsoftware maakt deze mappen leeg.
Haal na een simulatie dus altijd je autosaves uit deze map.

Doe je linker muisknop op een Bibite dan krijg je de STATS:

Generation:
De generatie van de Bibit.
Hoe hoger deze waarde,hoe meer voorouders hij had.
Succesvolle Bibits hebben vaak verschillende generaties die hen zijn voorgegaan.TimeAlive:
Hoe lang de Bibit reeds in leven is.
Vergeet daarbij het volgende niet:

 • Er zitten 60 seconden in een minuut
 • Een uur zijn 3600 seconden
 • 2 uur zijn er dan 7200 en dat halen de meeste Bibites niet.

Aan de rechterkant van het scherm staan 4 knopjes:

 • knopje met pen: Geef de Bibit een Tag / naam
 • Kill: Dood de Bibit
 • Lay: Laat de Bibit een ei leggen
 • Save: Save de Bibit

Hier vind je een overzicht van alle genen die de Bibit heeft.
Hiervoor verwijs ik naar de Gene settigs, hier kan je monemteel toch niets aan aanpassen.

The Bibites Belangrijke instellingen

 

Biology Panel

Ik noem dit gemakshalve even de maag van de Bibite.
Hier kan je immers zien hoe goed de Bibite er voor staat.

Health: HP bar
Energy: Deze wordt bijgevuld door te eten (maar eten kost ook energie)
Flow: energie door voedselhoeveelheid en snelheid waarmee die binnen komt
Marurity: hoe volwassen de Bibite is, dit bepaalt meteen ook voor een groot deel hoe sterk hij is.
Age: de ouderdom van de Bibite

En dan heb je natuurlijk dat tekeningetje van de maag, waarbij je kan zien wat er gegeten is.

 

Hersenen / Brain Diagram:
Je ziet hier het aantal verbindingen in de hersenen, deze zijn vaak moeilijk te begrijpen, maar we kunnen wel afleiden wat de Bibit wil.

Links zie je de gebruikte zintuigen. (1 staat op -0.15 in deze screennshot)

Rechts zie je het aantal uitgangen, deze bepalen wat de Bibit wil.

Er tussen is zitten verbindingen in de hersenen, bij deze Bibit zijn er dat. Dat zijn unieke interne knooppunten die het mogelijk maken dat 1 zintuig tegelijk 2 acties laat uitvoeren.

 

Onderaan zit ook een knopje met “View Expanded Window” Dit geeft vooral een beter overzicht van het brein.

Het aantal zintuigen ligt vast en dat zijn er 23:

 1. Constant: altijd gelijk aan één. Handig voor constant gedrag, meestal gelinkt met vooruit gaan, en soms ook een draaien, je krijgt dan een draaiende bibit, die het natuurlijk niet lang zal volhouden.
 2. Energy: hoeveel energie de bibite heeft?
 3. Maturity: hoe volwassen de bibite is (1 wanneer kan reproduceren)
 4. Liferatio: hoe vol is de gezondheid van de bibite?
 5. Spee: hoe snel gaat de bibite?
 6. Dist2bibite: hoe dichtbij de dichtstbijzijnde bibite die hij ziet gaat
 7. Angle2bibite: de hoek naar de dichtstbijzijnde bibite die hij ziet
 8. Dist2pellet: hoe dichtbij gaat de dichtstbijzijnde pellet?
 9. Angle2pellet: de hoek ten opzichte van de dichtstbijzijnde pellet die hij ziet
 10. nBibite: aantal bibites dat het ziet
 11. nPellet: aantal pellets dat het ziet
 12. Rbibite: de rode gradiënt van de dichtstbijzijnde bibite die hij ziet
 13. Gbibite: de groene gradiënt van de dichtstbijzijnde bibite die hij ziet
 14. Bbibite: de blauwe gradiënt van de dichtstbijzijnde bibite die hij ziet
 15. clkTic: Interne timer (1s aan, 1s uit (werkelijke periode bepaald door)
  genen))
 16. clkMinut: een soort chronometer, telt de tijd, krijgt reset door een output neuron
 17. clkTimeAlive: Tijd verstreken sinds de bibit was geboren.
 18. PheroSense1: hoeveel rode feromonen neemt het waar.
 19. PheroSense2: hoeveel groene feromonen neemt het waar.
 20. PheroSense3: Hoeveel blauwe feromonen neemt het waar.
 21. AngleToPhero1: Hoek ten opzichte van de rode feromonen die het waarneemt.
 22. AngleToPhero2: Hoek ten opzichte van de groene feromonen die het waarneemt
 23. AngleToPhero3: Hoek ten opzichte van de blauwe feromonen die het waarneemt

 

Wat wil de Bibit bereiken ?

 1. Forward: hoeveel wil het vooruit gaan?
 2. Backward: hoeveel wil het achteruit?
 3. Turnleft: hoe graag wil het naar links?
 4. TurnRight: Hoe graag wil hij naar rechts?
 5. Want2lay: Wil het een ei leggen? (>=0,5 is ja)
 6. Want2eat: Wil het de korrels eten die het aanraakt? (>=0,5 is ja)
 7. Want2sex: wordt niet meer gebruikt (maar werd gebruikt voor reproductie/seksuele doeleinden)
 8. Grab: wil het (met de mond) grijpen wat het aanraakt? (>=0.75 is ja)
 9. clkReset: Wil het zijn interne klok Resetten? chronometer? (>=0,75 is ja)
 10. Pherout1: Hoeveel rode feromonen produceert het? (standaard is 0)
 11. Pherout2: Hoeveel groene feromonen wil het produceren? (standaard is 0)
 12. Pherout3: Hoeveel blauwe feromonen produceert het ? (standaard is 0)
 13. Want2grow: Hoeveel wil het groeien (volwassen)?
 14. want2Heal: Hoeveel wil het genezen?
 15. want2Attac: Hoe gewelddadig is hij, wil het anderen aanvallen?

Notitie:
Alle output-neuronen (tenzij gespecificeerd) hebben een standaard waarde van 0,5

“View Expanded Window” van deze Bibit

Door Darcy