Welke soorten centraal stofzuiger zijn er ?

Alle centraal stofzuigsystemen doen hetzelfde, maar er zijn buiten kwaliteitsverschillen ook verschillen in de manier waarop stof gefilterd wordt. Je kan hierdoor een onderscheid maken tussen de verschillende toestellen. Welke van deze manieren het beste is hangt van de toepassing af elke methode heeft zijn voor en nadelen.

1. Vergelijkbaar met een klassiek toestel met filterzak

Dit zijn vrij eenvoudige en vaak ook goedkopere centraalstofzuigers

Het stof wordt opgevangen in de filterzak en wordt dan via de motor naar buiten geblazen. De motor wordt geschermd door een fijnfilter zodat er geen fijn stof in de motor kan komen. Dit type motor wordt een “Through Flow” motor genoemd.

Voordelen Nadelen
Goedkoop in aankoop machine Je moet steeds zakken kopen
Eenvoudig te ledigen (zeker als de zak bovenaan in het toestel zit)  Hoe voller de zak hoe lager de zuigkracht
Geen uitlaat naar buiten (dus geen warmteverlies) Kan slecht tegen vocht
De fijnfilter na de zak houdt fijne stofdelen tegen De fijnfilter dient af en toe vervangen te worden
Kortere levensduur van de motor door het stof dat erdoor gaat
Muffe geur en mogelijk stof in de ruimte waar het toestel staat

2. Een toestel met filterzak + een uitlaat

centraal stofzuiger met zak

Dit type is vergelijkbaar met de voorgaande

Het stof wordt opgevangen in de filterzak, het fijne stof wordt door een fijnfilter tegen gehouden, maar de lucht wordt afgevoerd langs een uitlaat. Er kan een buis op deze uitlaat worden gezet om de lucht buiten de woning te brengen. Dit type motor wordt een “By-Pass” motor genoemd. De lucht passeert de motor maar gaat er niet door.

Er zijn 3 varianten van deze machine op de markt:

  • Het fijnfilter bestaat uit papier
  • Het fijnfilter bestaat uit een uitwasbaar moes.
  • Het fijnfilter bestaat uit textiel
Voordelen Nadelen
Goedkoop in aankoop machine Je moet steeds zakken kopen
Eenvoudig te ledigen   Hoe voller de zak hoe lager de zuigkracht
Uitlaat naar buiten of uitlaat naar binnen mogelijk (indien filtermoes) het reinigen is moeilijk + vies werkje
De fijnfilter na de zak houdt fijne stofdelen tegen De fijnfilter dient af en toe vervangen te worden
Stof gaat niet door de motor, dus langere levensduur
Geen muffe geuren in de ruimte zelf door de uitlaat naar buiten

 

3. Een toestel met horizontale filter & zonder zak

centraal stofzuiger zonder zak

Eigenlijk is dit dezelfde als hierboven beschreven, alleen hebben ze de zak uit het toestel gehaald. Het stof komt dus direct in de opvangbak terecht.

Eigenlijk zijn deze toestellen niet zo gebruiksvriendelijk. Haren en andere lichte materialen kunnen tot tegen de fijnfilter waardoor het niet altijd een pretje is om deze schoon te maken. Het voordeel is wel dat je geen zakken hoeft te kopen.

Vermoedelijk bestaat dit type toestel zowel in  “Through Flow” als in “By-Pass” versie.

Er zijn 3 varianten van deze machine op de markt:

  • Het fijnfilter bestaat uit papier
  • Het fijnfilter bestaat uit een uitwasbaar moes.
  • Het fijnfilter bestaat uit textiel

Af en toe wordt er beweerd dat deze toestellen filteren door een cycloon. Dit is NIET waar.

De filtering werkt eerder zo:

In een stofzuigbuis is er een hoge luchtsnelheid. Het toestel heeft een groter volume, wanneer de lucht in het toestel komt zakt hierdoor de luchtsnelheid. Hierdoor valt het stof uit de lucht en komt het in de bak terecht.

Doordat het toestel rond is maakt de lucht wel een draaiende beweging, maar een echte cycloon is het niet.

 

Voordelen Nadelen
Goedkoop in aankoop machine Moeilijk te reinigen machine
Geen zakken aan te kopen De fijnfilter moet sneller gereinigd worden
Uitlaat naar buiten of uitlaat naar binnen mogelijk (indien filtermoes) het reinigen is moeilijk + vies werkje
De fijnfilter houdt fijne stofdelen tegen De fijnfilter dient sneller vervangen te worden dan met
een toestel met zak (zeker om het jaar te vervangen)
Stof gaat niet door de motor, dus langere levensduur Haren en middelgrote stofdelen kunnen blijven haken in de fijnfilter
Geen muffe geuren in de ruimte zelf door de uitlaat naar buiten Door vervuiling fijnfilter verliest het toestel sneller zijn zuigkracht.
De opvangbak mag maar 1/2 vol zitten, anders vervuild de fijnfilter te veel

4. Een toestel met ZELFREINIGENDE filter

Eigenlijk hoort deze onder tittel 3 & 4 te zitten.
Ik heb deze apart omschreven omdat deze toch een beetje extra omschrijving nodig heeft.

Er zijn 2 varianten van deze machine op de markt:

  • Een model met zak + de zelfreinigende filter als fijnfilter
  • Een model zonder zak waarbij de zelfreinigende fijnfilter als filter dienst doet.

Hoe werkt dit nu ?

Er zit een gewichtje in het fijnfilter.
Wanneer het stofzuigtoestel aan gaat trekt hij het gewichtje omhoog (zie figuur 1) .
Na het stofzuigen valt het gewichtje naar beneden en schud hij zichzelf schoon. (zie figuur 2)

toestel met zelfreinigend filter

 

Stof gaat niet door de motor, dus langere levensduurDe opvangbak mag maar 1/2 vol zitten anders vervuild de
omgekeerde zak te veel

Voordelen Nadelen
Door een groot oppervlak van de filter is er meer zuigkracht Moeilijk te reinigen machine 
Fijnfilter schudt zichzelf uit, dus gaat hij langer mee  De zelfreinigende filter is duurder
Geen zakken aan te kopen (bij toestel zonder zak) Motor verliest een klein beetje zuigkracht door het optillen van de zak 
Uitlaat naar buiten of uitlaat naar binnen mogelijk (bij toestel zonder zak) De fijnfilter dient sneller vervangen te worden
dan met een toestel met zak (zeker om het jaar te vervangen)
De omgekeerde zak houdt fijne stofdelen tegen Haren en middelgrote stofdelen kunnen blijven haken in de fijnfilter
(bij toestel zonder zak)
Geen muffe geuren in de ruimte zelf door de uitlaat naar buiten

5. Een toestel met omgekeerde filterzak of filterpatroon

centraal stofzuiger met filterpatroon

In plaats van een horizontale filter, maken deze toestellen gebruik van een cilindrische filter. Het voordeel hiervan is dat deze filter een groter oppervlak heeft en dus veel minder moet vervangen worden. Hierdoor is dit type gebruiksvriendelijker dan het vorige.

Haren en andere lichte materialen kunnen wel nog steeds tot tegen de fijnfilter. Vandaar dat deze filters meestal gewoon vervangen worden door een nieuwe.

Vermoedelijk bestaat dit type toestel zowel in  “Through Flow” als in “By-Pass” versie.

 

Af en toe wordt er beweerd dat deze toestellen filteren door een cycloon. Dit is NIET waar.

De filtering werkt eerder zo:

In een stofzuigbuis is er een hoge luchtsnelheid. Het toestel heeft een groter volume, wanneer de lucht in het toestel komt zakt hierdoor de luchtsnelheid. Hierdoor valt het stof uit de lucht en komt het in de bak terecht.

Doordat het toestel rond is maakt de lucht wel een draaiende beweging, maar een echte cycloon is het niet.

 

Voordelen Nadelen
Door een groot oppervlak van de filter is er meer zuigkracht Moeilijk te reinigen machine (enkel bij omgekeerde zak)
Meestal is het patroon makkelijk te vervangen (omgekeerde zak is dat niet) Je kan geen stofzuigzakken in het toestel toepassen
Geen zakken aan te kopen  Het filterpatroon of omgekeerde zak kan je niet reinigen
Uitlaat naar buiten of uitlaat naar binnen mogelijk Filterpatronen of omgekeerde zak zijn iets duurder in aankoop
De het filterpatroon of omgekeerde zak houdt fijne stofdelen tegen Haren en middelgrote stofdelen kunnen blijven haken in het filterpatroon
Het duurt vrij lang alvorens je een patroon of omgekeerde zak moet vervangen De opvangbak mag maar 1/3 ! vol zitten anders vervuild de omgekeerde zak te veel
Stof gaat niet door de motor, dus langere levensduur
Geen muffe geuren in de ruimte zelf door de uitlaat naar buiten

 

6. Een toestel met pure cycloonscheiding.

 

In dit toestel zitten dus GEEN filters.

Het stof wordt via een cycloon (=centrifugale kracht) uit de lucht gehaald en naar buiten afgevoerd.

Dit type toestel heeft ALTIJD een uitlaat naar buiten nodig. Huishoudelijke toestellen zijn niet instaat om kleine stofdelen zoals grond, zand of cement via hun cycloon te filteren deze worden naar buiten afgevoerd. Hierdoor zal dit type toestel altijd in “By-Pass” versie voorkomen.

centraal stofzuiging met echte cycloonscheiding

Hoe onderscheid je een toestel met cycloonscheiding van een toestel zonder cycloonscheiding ?

Wel heel eenvoudig, een cycloon moet onderaan smaller zijn dan bovenaan. Dit wil dus zeggen dat het toestel een conische trechter moet bevatten om die cycloon te maken. Hoe kleiner de opening in de trechter onderaan is hoe fijner het toestel filtert.

Bron over de werking van een cycloon: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hydrocycloon

 

Voordelen Nadelen
Meer zuigkracht Moeilijk te reinigen machine (al moet dit niet vaak)
Een constante zuigkracht, ongeacht het type of
de hoeveelheid opgezogen stof 
Je kan geen stofzuigzakken in het toestel toepassen
GEEN zakken aan te kopen  Fijne stofdelen kunnen niet gefilterd worden,
hierdoor is er een hogere uitstoot naar buiten
GEEN filters aan te kopen Uitlaat naar buiten verplicht
Weinig onderhoud De opvangbak mag maar 1/3 vol zitten anders vervuild
het toestel te veel + is er meer uitstoot naar buiten
Een grondige cycloon scheiding De machine is duur
Stof gaat niet door de motor, dus langere levensduur
Energiezuinig systeem
Geen muffe geuren in de ruimte zelf door de uitlaat naar buiten

 

 

7. Een toestel met cycloonscheiding + filter of elektrostatisch raster.

 

Gefilterde cycloon2

Het stof wordt via een cycloon (=centrifugale kracht) uit de lucht gehaald, maar in plaats van meteen naar buiten te gaan wordt deze eerst nog door een fijnfilter gefilterd. Doordat de meeste stofdelen door de cycloon uit de lucht zijn gehaald wordt dit patroon veel minder snel vuil en hierdoor is een uitlaat naar buiten ook niet meer noodzakelijk. Vermoedelijk bestaat dit type toestel zowel in  “Through Flow” als in “By-Pass” versie.

Type 1 : Dit is het meest standaard toestel

Type 2: Heeft een extra grote cycloon, dit wordt gebruikt wanneer er extra fijn gefilterd moet worden. Dit type heeft ook een groter filter oppervlak, waardoor het minder snel schoongemaakt moet worden.

Bron over de werking van een cycloon: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hydrocycloon

Naast de hierboven vermelde types bestaat dit toestel ook met een elektrostatische filter. Het voordeel hiervan is dat hij een lagere luchtweerstand heeft dan een klassieke filter. Als je zo een raster voor het licht houdt, zie je zo dat er gaatjes in zijn. Wanneer het toestel aan wordt gezet laad de elektrostatische filter op waardoor kleine stofdelen aan hem blijven plakken. Wanneer het toestel wordt uitgezet verdwijnt de elektrostatische lading en valt het fijnestof naar beneden.

 

Voordelen Nadelen
Hoge zuigkracht Alleen bij type 1: Moeilijk te reinigen machine (al moet dit niet vaak)
Een constante zuigkracht, ongeacht het type of
de hoeveelheid opgezogen stof 
Een elektrostatisch raster is een filter
GEEN zakken aan te kopen  De machine is duur
Het elektrostatich filter is hoog doorlatend, dus
moet men pas na meerdere jaren een nieuwe kopen,
bovendien zijn deze rasters goedkoper dan andere fijnfilters
Uitlaat naar buiten verplicht
Weinig onderhoud De opvangbak mag maar 1/3 vol zitten anders vervuild het toestel te veel
+ is er meer uitstoot naar buiten
Energiezuinig systeem Je kan geen stofzuigzakken in het toestel toepassen
Stof gaat niet door de motor, dus langere levensduur
Geen muffe geuren in de ruimte zelf door de uitlaat naar buiten

 

8. Een toestel met cycloonscheiding + filterpatroon

 

Het stof wordt via een cycloon (=centrifugale kracht) uit de lucht gehaald, maar in plaats van meteen naar buiten te gaan wordt deze eerst nog door een filterpatroon gefilterd. Doordat de meeste stofdelen door de cycloon uit de lucht zijn gehaald wordt dit patroon veel minder snel vuil en hierdoor is een uitlaat naar buiten ook niet meer noodzakelijk. Vermoedelijk bestaat dit type toestel zowel in  “Through Flow” als in “By-Pass” versie.

Gefilterde cycloon

Bron over de werking van een cycloon: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hydrocycloon

 

Voordelen Nadelen
Hoge zuigkracht Om de 2 jaar moet een filterpatroon aangekocht worden.
Niet vaak te vervangen filters De machine is duur
Weinig onderhoud  De opvangbak mag maar 1/3 vol zitten anders vervuild het toestel te veel 
Een eenvoudig te onderhouden toestel Je kan geen stofzuigzakken in het toestel toepassen
Stof gaat niet door de motor, dus langere levensduur
Energiezuinig systeem
Geen muffe geuren in de ruimte zelf door de uitlaat naar buiten
Een grondige stofscheiding, uitlaat naar buiten niet verplicht

 

9. Een toestel met waterfilter.

Dit systeem werkt ook door cycloonscheiding.

Water en stof worden gemengd en afgevoerd naar het centraalstofzuigtoestel, het stofzuigtoestel scheid het water en het stof opnieuw.

 

Voordelen Nadelen
Hoge zuigkracht Kans op waterlekken
Er kan met water worden gekuist De machine & aansluitmonden zijn duur
Weinig onderhoud  De opvangbak is klein 
Geen zakken of andere verbruiksgoederen Je kan geen stofzuigzakken in het toestel toepassen
Kan gebruikt worden om grote hoeveelheden
water op te zuigen (bijvoorbeeld een overstroomde kelder)
Lastig onderhoud, want het toestel is altijd vochtig binnen in
Een grondige stofscheiding Kans op verstopping van de waterafvoerleiding
Geen muffe geuren in de ruimte zelf door de uitlaat naar buiten Kortere levensduur van het toestel door corrosie

 

<- terug naar algemene centraal stofzuigpagina

Door Hera