De belangrijkste sneltoetsen:

 • F1: Help
 • F3: Zoeken
 • ALT+F4: Programma afsluiten – zeker handig in Windows 8 !
 • Windows-logo: Het menu Start – zeker handig in Windows 8 !
 • CTRL+C Kopiëren
 • CTRL+V Plakken
 • Ctrl + P: Printen – zeker handig in Chrome & Windows 8 !

 

Volledig overzicht:

Alle toetscombinaties voor het Windows-systeem zelf

 • F1: Help
 • F3: Zoeken
 • F5: Vernieuwen
 • CTRL+ESC: Het menu Start openen
 • ALT+TAB: Schakelen tussen geopende programma’s
 • ALT+F4: Programma afsluiten
 • SHIFT+DELETE: Items definitief verwijderen
 • Windows-logotoets+L: De computer vergrendelen (zonder gebruik te maken van CTRL+ALT+DELETE)
 • CTRL+C Kopiëren
 • CTRL+X Knippen
 • CTRL+V Plakken
 • CTRL+Z Ongedaan maken

Toetscombinaties voor Windows-programma’s

 • CTRL+B Vet
 • CTRL+U Onderstrepen
 • CTRL+I Cursief

Combinaties van muisklikken en wijzigingstoetsen voor shell-objecten

 • SHIFT+klikken met de rechtermuisknop: Het snelmenu met alternatieve opdrachten openen
 • SHIFT+dubbelklikken: De alternatieve standaardopdracht (de tweede optie in het menu) uitvoeren
 • ALT+dubbelklikken: Eigenschappen weergeven
 • SHIFT+DELETE: Een item onmiddellijk verwijderen zonder het naar de Prullenbak te verplaatsen.

Algemene toetsenbordopdrachten

 • F1: Windows Help starten
 • F10: Opties op de menubalk activeren
 • SHIFT+F10 Een snelmenu voor het geselecteerde item openen (dit is heeft hetzelfde effect als met de rechtermuisknop op een object klikken)
 • CTRL+ESC: Het menu Start openen (gebruik de pijltoetsen om een item te selecteren)
 • CTRL+ESC of ESC: De knop Start selecteren (druk op TAB om de taakbalk te selecteren of druk op SHIFT+F10 voor een snelmenu)
 • CTRL+SHIFT+ESC: Windows Taakbeheer openen
 • ALT+PIJL-OMLAAG: Een vervolgkeuzelijst openen
 • ALT+TAB: Schakelen naar een ander programma dat wordt uitgevoerd (houd ALT ingedrukt en druk op TAB om het venster weer te geven waarin u een andere Windows-taak kunt kiezen)
 • SHIFT: Houd SHIFT ingedrukt terwijl u een cd-rom plaatst als u de functie voor automatisch uitvoeren wilt uitschakelen.
 • ALT+SPATIE: Het systeemmenu van het hoofdvenster weergeven (dit systeemmenu stelt u in staat om de venstergrootte te herstellen, om het venster te verplaatsen, om de venstergrootte aan te passen en om het venster te minimaliseren, te maximaliseren of te sluiten)
 • ALT+- (ALT+koppelteken) Het systeemmenu van het MDI-subvenster (Multiple Document Interface) openen (dit systeemmenu stelt u in staat om de venstergrootte te herstellen, om het venster te verplaatsen, om de venstergrootte aan te passen en om het venster te minimaliseren, te maximaliseren of te sluiten)
 • CTRL+TAB: Overschakelen naar het volgende MDI-subvenster (Multiple Document Interface) van een programma
 • ALT+onderstreepte letter in het menu: Het menu openen
 • ALT+F4: Het huidige venster sluiten
 • CTRL+F4: Het huidige MDI-venster (Multiple Document Interface) sluiten.
 • ALT+F6: Schakelen tussen meerdere vensters binnen hetzelfde programma (wanneer bijvoorbeeld het Kladblok-dialoogvenster Zoeken wordt weergegeven, kunt u met ALT+F6 schakelen tussen het dialoogvenster Zoeken en het hoofdvenster van Kladblok)

Sneltoetsen voor shell-objecten en algemene sneltoetsen voor mappen/Windows Verkenner

Voor een geselecteerd object:

 • F2: De naam van het object wijzigen
 • F3: Alle bestanden zoeken
 • CTRL+X Knippen
 • CTRL+C Kopiëren
 • CTRL+V Plakken
 • SHIFT+DELETE: De selectie onmiddellijk verwijderen, zonder deze eerst naar de prullenbak te verplaatsen
 • ALT+ENTER: De eigenschappen van het geselecteerde object openen

Een bestand kopiëren

Houd CTRL ingedrukt terwijl u het bestand naar een andere map sleept.

Een snelkoppeling maken

Houd CTRL+SHIFT ingedrukt terwijl u een bestand naar het bureaublad of een map sleept.

Algemene besturing voor mappen/sneltoetsen

 • F4: Het vak Naar een andere map gaan selecteren en de vermeldingen in het vak omlaag verplaatsen (als de werkbalk in Windows Verkenner actief is)
 • F5: Het huidige venster vernieuwen
 • F6: Schakelen tussen deelvensters in Windows Verkenner
 • CTRL+G: Het hulpprogramma Ga naar map openen (uitsluitend in Windows Verkenner in Windows 95)
 • CTRL+Z De laatste opdracht ongedaan maken
 • CTRL+A: Alle items in het huidige venster selecteren
 • BACKSPACE: Schakelen naar de bovenliggende map
 • SHIFT+klikken+knopSluiten: Voor mappen, de huidige map plus alle bovenliggende mappen sluiten

Regeling Windows Verkenner-structuur

 • Numeriek toetsenblok *: Alles onder de huidige selectie uitvouwen
 • Numeriek toetsenblok +: De huidige selectie uitvouwen
 • Numeriek toetsenblok -: De huidige selectie samenvouwen
 • PIJL-RECHTS: De huidige selectie uitvouwen als deze niet is uitgevouwen, anders de eerste submap selecteren
 • PIJL-LINKS: De huidige selectie uitvouwen als deze niet is uitgevouwen, anders de eerste bovenliggende map selecteren

Navigatie in eigenschappen

 • CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: Schakelen tussen de tabbladen in het eigenschappenvenster

Sneltoetsen voor Toegankelijkheid

 • Vijf maal op SHIFT drukken: De plaktoetsen in- en uitschakelen
 • Rechter-SHIFT-toets gedurende acht seconden ingedrukt houden: De filtertoetsen in- en uitschakelen
 • De toets NUM LOCK 5 seconden ingedrukt houden: De schakeltoetsen in- en uitschakelen
 • Linker-ALT-toets +linker-SHIFT-toets+NUM LOCK: De muistoetsen in- en uitschakelen
 • Linker-ALT-toets +linker-SHIFT-toets+PRINT SCREEN: Groot contrast in- en uitschakelen

Toetsen van Microsoft Natural Keyboard

 • Windows-logo: Het menu Start
 • Windows-logo+R: Dialoogvenster Uitvoeren
 • Windows-logo+M: Alle vensters minimaliseren
 • SHIFT+Windows-logo+M: Minimaliseren van alle vensters ongedaan maken
 • Windows-logo+F1: Help
 • Windows-logo+E: Windows Verkenner
 • Windows-logo+F: Bestanden of mappen zoeken
 • Windows-logo+D: Alle geopende vensters minimaliseren en het bureaublad weergeven
 • CTRL+Windows-logo+F: Computers zoeken
 • CTRL+Windows-logo+TAB: De focus verplaatsen van Start naar de werkbalk Snelstarten en dan naar het systeemvak (gebruik PIJL-RECHTS of -LINKS om de focus te verplaatsen naar items op de werkbalk Snelstarten en in het systeemvak)
 • Windows-logo+TAB: Schakelen tussen knoppen op de taakbalk
 • Windows-logo+Break: Het dialoogvenster Systeemeigenschappen openen
 • Toepassingstoets: Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven

Microsoft Natural Keyboard met IntelliType-software geïnstalleerd

 • Windows-logotoets+L: Afmelden bij Windows.
 • Windows-logo+P: Afdrukbeheer starten
 • Windows-logo+C: Het Configuratiescherm openen
 • Windows-logo+V: Kladblok starten
 • Windows-logo+K: Het Dialoogvenster Eigenschappen voor Toetsenbord openen
 • Windows-logo+I: Het Dialoogvenster Eigenschappen voor Muis openen
 • Windows-logo+A: Toegankelijkheidsopties openen (indien geïnstalleerd)
 • Windows-logo+SPATIEBALK: Een lijst met IntelliType-sneltoetsen weergeven
 • Windows-logo+S: De CAPS LOCK in- en uitschakelen

Toetsenbordopdrachten voor dialoogvensters

 • TAB: Naar het volgende besturingselement in het dialoogvenster gaan
 • SHIFT+TAB: Naar het vorige besturingselement in het dialoogvenster gaan
 • SPATIEBALK: Als het actieve besturingselement een knop is, wordt op de knop geklikt. Als het actieve besturingselement een selectievakje is, wordt het selectievakje in- of uitgeschakeld. Als het actieve besturingselement een optie is, wordt het keuzerondje geselecteerd.
 • ENTER: Komt overeen met klikken op de geselecteerde knop (de knop met de omtrek)
 • ESC: Komt overeen met klikken op de knop Annuleren
 • ALT+onderstreepte letter in dialoogvensteritem: Naar het overeenkomstige item gaan

Door Hera