Er is reeds veel gekend over Pokémon Omega Ruby & Alpha Sapphire, zie op de officiële site voor meer info: http://www.pokemon.com/nl/pokemon-omega-ruby-alpha-sapphire/

Door Hera