Wat ?

Gielinor - planeet

Deze pagina gaat over de planeet Gielinor (uitspraak in Engel: Gill-in-or)

Gielinor is de naam van de wereld waarin spelers zich bevinden tijdens het spelen van RuneScape.
Gielinor is een ronde planeet dat zich ergens in een onbekend universum bevindt.

Jagex, de makers van Runescape houden zich weinig bezig documentatie over de planeet zelf.
Dit is eigenlijk wel goed, tenslotte is de game belangrijker dan de planeet zelf.
Toch is er redelijk veel bekend over Gielinor.

Astronomische eigenschappen

Large_orrery

De planeet Gielinor behoort tot een zonnestelsel, er is niet veel gekend over het stelsel waartoe het behoord.

Wel is bekend dat Gielinor wordt gecirkeld door een maan die het rijk van Zanaris wordt genoemd

Ook is bekend dat het zonnestelsel waar Gielinor toe behoort bevat veel planetoïden.
Dit zijn stukken materie die zich evenals planeten in een baan om de Zon bewegen.
Vallende sterren zijn op Gielinor een veel voorkomend verschijnsel, toch richten zo goed als nooit schade aan. Dit wil zeggen dat de planetoïden weinig bewegingsenergie hebben ten opzichte van Gielinor.
Vermoedelijk draaien ze met bijna dezelfde snelheid als Gielinor rond de zon.
Een Planetoide die neerstort op Gielinor wordt vallende ster genoemd.

De planetoïden dit zijn de thuisbasis van de star sprites.
Star sprites zitten gevangen in de planetoïden.
Als speler kan je ze uit de steen van de vallende ster halen met de mining skill. (members only)

De schaal theorie

De schaal theorie is een van de vele niet-officiële namen die men geeft aan de theorie dat inconsistenties verklaart in de verhaallijn van een game en de daadwerkelijke zichtbare natuur.

De schaal theorie wordt ander andere gebruikt in Pokémon games & Runescape.

Zo heb je in Pokémon games het Viridian Forest (op route 2), dit is een bos tussen Viridian City & Pewter City.  Volgens de omschrijving (in game & Anime) is een natuurlijke doolhof waar veel mensen in verloren lopen.  De bomen in het bos zijn zo groot dat er weinig licht kan binnendringen waardoor er veel Bug & Vlieg pokémon leven.

In game is het bos best groot, maar verloren lopen ? Dat lijkt niet mogelijk, je doet max 1 uur over het bos.
In de anime is Viridian Forest ook duidelijk groter, Ash doet er verschillende dagen over om het te doorlopen.

Ook lijken verschillende gebouwen in pokémon klein al je ze in een stad ziet staan, maar wanneer je ze binnenstapt is er plots veel meer plaats. Ook zijn steden is de Anime veel groter dan in het spel zelf.

 

In Runescape wordt scaling ook toegepast.
Runescape heeft geen TV-serie, maar er zijn wel de RuneScape Romans die duidelijk aangeven dat Gielinor in het echt groter is dan de toegankelijke game wereld.
Bijvoorbeeld in de eerste is RuneScape roman,” Betrayal at Falador”, duurt het dagen voor personen om te reizen tussen de nederzettingen in het koningkrijk Asgarnia, maar ingame kan je op minder dan 1 uur tijd van west naar oost lopen.

Verder zijn er de verschillende Quests & grotten die vaak erg groot zijn maar op de wereldkaart niets voorstellen of zelfs niet aanwezig zijn.

 

Fysieke eigenschappen:

Gielinor van uit ruimte

Gielinor wordt vaak omschreven als een “prachtig” land met veel mogelijkheden.

Atmosfeer:

De atmosfeer van Gielinor zit vol met waterdamp.
Het is onmogelijk om overdag de zon te zien, door de grote hoeveelheid waterdamp op Gielinor.
Gielinor heeft grote oceanen, en bestaat voor 50% uit water.
Ook de grond waarop je loopt is doordrenkt met water, zelfs in de super hete woestijnen staan planten die water uit de grond halen. De meeste grotten zijn ook vochtig.

Atmosfeer_RS_Fog

De atmosfeer bestaat vermoedelijk uit meer zuurstof, hoeveel meer wordt nergens verklaard.
Dit maakt dat het relatief makkelijk is om vuur te maken + vuur brand heviger dan hier op aarde.

Gielinor heeft een magnetisch veld, zoals op aarde.
Toch is de luchtdruk lager, logisch ook want de luchtdruk wordt bepaald door de zwaartekracht & deze laatste hangt af van de massa van een object. Gielinor is kleiner dan de aarde & heeft dus ook minder massa.
Hierdoor is het mogelijk zwaardere dingen op te tillen & dit verklaart ook waarom vallende sterren minder schade aanrichten. Dit verklaart meteen ook waarom water makkelijker verdampt dan hier op aarde.

Oppervlak:

Nergens is Gielinor echt vlak.
In het landschap zijn er kleine heuveltjes & dalen.
Dit is al sinds de eerste uitgave van Runescape zo.
In Runescape 2 was dit al duidelijk zichtbaar, met Runescape 3 is dit nog duidelijker geworden.

River_Lum_(Lumbridge)

Er liggen verschillende bergen verspreid over Gielinor, sommige daarvan zijn vulkanen.

Zowat overal lopen de rivieren in valleien, die duidelijk lager liggen dan de rest van het landschap.

Vulkanen:

Er zijn minimaal 3 vulkanische activiteiten op Gielinor.
Zo staat er een actieve vulkaan op Karamja en een slapende vulkaan op Braindeath Island.
Verder zijn in de Wildernis verschillende vulkanische activiteiten te vinden.

Rivieren:

 • De Dougne

De rivier Dougne (“Doyn” uitgesproken) is momenteel de langste rivier in RuneScape en loopt door het Kandarin koninkrijk. De Baxtorian Falls worden als een belangrijk punt aan de rivier aanzien.

Ardougne is (“Arr-Doyn” uitgesproken) de belangrijkste stad aan de rivier en heeft ook zijn naam aan de rivier te danken.

Deze rivier heeft vele Fishing plekken: Op de top van de Baxtorian Falls (gebruikt voor het vangen van  leaping trout, salmon & sturgeon ), bij de brug ten noorden van de Combat Training Camp, naast de brug net buiten Ardougne & in de buurt van het Observatory

 • River Elid

The River Elid stroomt vooral in het oostelijke gedeelte van de Kharidian Desert.
De rivier begint in de Water Ravine Dungeon en stroomt naar de zuidelijke zee door.
De rivier splijt de woestijn in 2 delen.
Door de hitte is het waterpijl van de rivier veel lager dan dat van andere rivieren, hierdoor is er geen scheepvaart mogelijk.
De Menaphite hoofdsteden, Menaphos & Sophanem, als ook Polnivneach, zijn te vinden langs de rivier.

De rivier de Elid is de heilige rivier van Elidinis, de Menaphite goddin van de vruchtbaarheid en vrouw van de belangrijkste god van de woestijn Tumeken. Zij die haar eren worden beloond met schoon water en verse gewassen. Haar eer aantasten resulteert echter in een gevaarlijk laag waterpeil; er wordt zelfs gezegt dat één plaats in de woestijn haar zo boos heeft gemaakt, dat al het water dat men daar uit de rivier haalt meteen verdampt.

 • River Lum

De River Lum is de op één na langste rivier in heel Gielinor.
De rivier loopt van het noorden naar het zuiden door Misthalin, maar is niet de grens van het koningkrijk Misthalin. De bron ligt in de Wilderness, ten noorden van de Bounty Hunter krater.
De stad Lumbridge is naar deze rivier vernoemd.
Lumbridge betekend eigenlijk brug over de Lum.

De River Lum heeft enkele belangrijke Fishing spots.
De rivier is belangrijk voor mensen die aan fly fishing of river bait fishing doen.
De Lum bevat de enige plaatsen waar je Salmon, Trout, Pike en Crayfish kan vangen.

Heel de Lum kan door niet betalende leden gevolgd worden en is hiermee één van de belangrijkste rivieren in Runescape.

 • River Salve

De Rivier Salve is een oeroude rivier, die al sinds het ontstaan van Gielinor aanwezig is.
Hij vormt te natuurlijke grens tussen Morytania en de rest van Runescape.

Een aantal maanden nadat Lord Drakan Hallowvale (= het huidige Morytania) veroverde en zich er vestigde gaf de god Saradomin (sarahdowmin uitgesproken) 7 priesters een deel van zijn kracht door met als opdracht de rivier te zegenen.
Dit had tot doel het koningkrijk Misthalin te beschermen.
Saradomin beschermde hiermee zijn volgelingen die hedendage vooral in Misthalin, Asgarnia en Kandarin wonen.

Door de zegening kunnen geen onheilige zielen de rivier over steken.
Een hedendaags gevolg van het zegenen van de rivier is het effect dat Count Draynor heeft gekregen. Count Draynor is de broer van Lord Drakan, hij wilde Misthalin verkennen.
Maar toen hij de rivier overstak werd hij langzamerhand zwakker en zwakker.
Op het gegeven moment was hij zo zwak dat hij een combat level van 34 had.
Spelers kunnen hem verslaan in de quest Vampire Slayer.
De inwoners van Draynor leven nog steeds in angst voor Count Draynor.

 • Tirannwn River

De Tirannwn rivier ligt in het westen van Kandarin.
Hij ontspringt in de westelijke zijde van Arandar en mond verder westwaarts in zee.

Deze rivier loopt in een weinig bewoond gedeelte van Gielinor.
De Elfen leven een teruggetrokken bestaan dit gebied.

Door het ontbreken van menselijke activiteit is er weinig te beleven rond deze rivier.
Op de Tirannwn River kan er gevist worden naar Mackerel, Cod, Bass, Seaweed & shark.
Het probleem is dat er nergens een bank in de buurt is om je spullen te deponeren.

 • De ondergrondse rivier Kelda

De rivier Kelda is een grote  rivier die door de dwarven hoofdstad Keldagrim stroomt.
Hij loopt van noord naar zuid.
De rivier Kelda verdeelt de stad Keldagrim in twee.
De westkant is rijk en ordelijk terwijl de oostzijde arm en vol criminaliteit zit.

De Kelda ontstaat uit smeltwater van Trollweiss Mountain dat de grond indringt en zo de ondergrondse rivier vormt. Hierdoor zitten er geen vissen in de rivier.
Door de mijn activiteiten is de Kelda ook geen propere rivier, je mag zelfs stellen dat dit de meest vervuilde rivier is van Gielenor.

Verder naar het zuiden stroomt de rivier Kelda door de massale mijnen van de dwergen.
Vele zijrivieren komen hier toe op de Kelda.
De dwergen maker handig gebruik van de rivier. Een groot aantal stoom-aangedreven veerboten helpen namelijk bij het transport van mijnwerkers, erts, machines, en reizigers van en naar de stad.

 • De Noumenon

Deze mythische River scheid Gielinor van de poorten van de Grim Underworld.
Deze rivier is niet fysiek aanwezig in Gielenor maar wordt wel vermeld in oudere boeken.

 

Er zijn nog kleinere rivieren in Gielenor, maar deze hebben geen eigen naam en vaak ook geen functie.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • De rivier die Fremennik Province scheid van het Kandarin.
 • De rivieren die lopen op Karamja
 • De rivier die Deamonheim scheid van de Wilderness

Klimaat:

Gielinor bevat verschillende klimaten:

Welke klimaten zijn er?

 • Tropisch klimaat:
 • Woestijnklimaat
 • Zeeklimaat
 • Landklimaat
 • Poolklimaat
 • Bergklimaat

Tropische gebieden liggen in het zuiden, terwijl het noorden ijzig koud is.
Het zuid-oosten is grotendeels een dorre woestijn, het oosten is erg vochtig & het westen is een dichte taiga bos. De tussenliggende zones zijn eerder overgangszones, toch gaan de overgangen toch nog vaak erg snel.

Gielinor bevat veel planten & bomen.
Afhankelijk van de klimaatzone waarin je je bevind komen andere soorten voor.
Naaldbomen leven in het gebergteklimaat & koude gebieden, terwijl er cactussen staan in het woestijnklimaat.
Gielinor bevat veel planten die vergelijkbaar zijn met de planten of bomen uit de echte wereld. Bijvoorbeeld de loofbomen of eiken bomen. Veel van de planten of bomen op Gielinor zijn dan ook gebaseerd op de Aarde flora. Hier zijn wel ook een pak uitzonderingen op, zoals bijvoorbeeld de magic tree & de blauwgroene landschappen in Tirannwn.

De Regio’s van Runescape.

gielinor_Regios_(landen-provincies)

De kaart van Runescape.

 

 

Locaties die bestaan, maar niet toegankelijk zijn door speler:

 • De Wushanko eilanden

De Wushanko eilanden zijn een eilandengroep ligt ten zuid-oosten van Menaphos en Sophanem die deel uitmaken van het meest westelijke deel van de Eastern Lands.
Ze zijn momenteel niet toegankelijk, hoewel ze wordt gesproken door vele in game karakters.
De Wushanko eilanden hebben geen centrale overheid.
In plaats daarvan, worden de eilanden of groepen eilanden bestuurd door Khans.
Enkel bij grote dreigingen werken de eilanden echt samen.

 • Acheron: Extreem koud land ten noorden van Fremennik Province
 • Arposandra: Glouphrie the Untrusted vestigde de stad in de Galarpos Mountains nadzt hij verbannen werd. Als speler is alleen de backstage toegankelijk tijdens een quest.
 • Castle Drakan
 • Cursed Archipelago: The Cursed Archipel is een grote keten van schijnbaar onbewoonde eilanden in het zuiden van Oost-Zee , ten zuiden van Harmony Island .
 • Fossil Island
 • Grim Underworld
 • Icyene Realm
 • Luke’s Reef
 • Naragi Realm
 • Menaphos
 • Motherland
 • The Other 50% Reef
 • Palingrad
 • Prifddinas
 • Underwater City
 • Vampyrium

Het ontstaan van Gielinor:

Dit is ingame te ontdekken via The Brink of Extinction quest!

De schepping van Gielinor wordt verteld in een boek dat geschreven is door één van de TokHaar-Hok, een kast van de TokHaar die de berichten van de Elder gods aan de andere TokHaar overbrengt.

Hier het verhaal zoals ingame te ontdekken:

Voorwoord

Wij zijn TokHaar-Hok. Wanneer het nodig is, staan wij op en spreken wij voor de TokHaar. Wij zijn de stem van de meesters. Wanneer de meesters willen spreken, spreken zij via ons. De TokHaar-Hok horen de woorden van de meesters. Alleen de TokHaar-Hok zijn sterk genoeg om de stem van onze meesters te kanaliseren. Alleen de TokHaar-Hok kunnen hopen de onsamenhangende gedachtes van de meesters te verwoorden. De TokHaar-Hok zijn de vertolkkaste. Wij luisteren, wij spreken en alle TokHaar gehoorzamen.

De meesters

De meesters zijn met weinigen, maar hun kracht is ongeëvenaard. Zij zijn de oerouderen, ouder dan alle dingen. Zij zijn de moeders. Zij zijn de scheppers. Jas is tijd en zo gaat de tijd voorbij. Zij is zand en zo is daar de woestijn. Zij maakte de Elder Stone. Ful is consistentie; de altijd brandende vlam. Zij is vuur en zo is daar lava. Zij maakte de Elder Kiln.

De rest van het verhaal is helaas slecht te lezen. We weten hierdoor niets over de andere Elder gods.

Het grote werk

In hun streven naar perfectie schiepen de meester elke wereld in het universum. De meesters schiepen uit heilige klei wereld na wereld, elk beter dan de vorige, geboren uit het wezen van hun zijn. De eerste werelden waren een oervorm en chaotisch. De meesters scheurden ze stuk en gooiden de afgedankte klei in de peilloze leegte. De meesters waren niet tevreden met het werk van hun blote handen. Ze maakten gereedschappen, sterke artefacten, die ze konden dragen bij hun zoektocht naar de perfecte creatie. Ze probeerden de meest perfecte werelden te maken. De meesters zwoegden zeer veel eeuwen. De meesters reisden door de vormeloze leegte en creëerden wereld na wereld. De meesters verbeterden hun techniek. Ze maakten precisiegereedschappen en lieten hun inferieure prototypes achter op de gefaalde werelden.

Op een gegeven moment creëerde Ful de Elder Kiln: een artefact dat levende werktuigen fabriceerde. Op de bouwgrond van de laatste werelden plantte zij de Elder Kiln onder de oppervlakte. Heilige lava vloeide door de heilige klei. De TokHaar ontwaakten. Gesmeed door de Elder Kiln werkten wij om de plannen van onze meesters te volbrengen. De TokHaar-Hok hoorden de meesters en bracht de bevelen over. De TokHaar-Ket, de TokHaar-Xil, de TokHaar-Mej en de TokHaar-Hur gehoorzaamden. Terwijl de TokHaar zich over elke wereld in wording verspreidden, groeiden wij TokHaar in aantal, om de woorden van onze meesters in elke hoek van de wereld uit te dragen. Toen ons werk voltooid was, keken de meesters naar hun creatie en waren ze niet tevreden. De TokHaar gingen terug naar het heilige lava en Ful haalde de Elder Kiln uit de imperfecte wereld. De TokHaar werden iedere poging beter, effectievere instrumenten van de meesters. Wij werkten. Wij gehoorzaamden. Wij dienden een groot doel. Het was glorieus.

Een holle overwinning

Na veel mislukkingen – imperfecte werelden die gemaakt waren met primitieve gereedschappen – slaagden de meesters. Ze schiepen hun laatste, perfecte wereld. De meesters volbrachten hun grootste wens. Ze gooiden hun gereedschappen ter zijde, omdat die niet langer nodig hadden. Jas zette de Elder Stone neer: het artefact dat haar krachten het puurst toonde. De meesters legden hun perfecte wereld terzijde. De meesters… spreken niet meer.

De voortdurende wake

Er zijn geen bevelen meer. Geen bergen meer te vormen. Geen tunnels meer te graven. De meesters liggen nog boven ons. Wij weten niet of ze zullen ontwaken. Ze hebben ervoor gekozen ons dat niet te vertellen. We zullen wachten. Wij bestaan om onze meesters te dienen. Wij blijven onze wake voortzetten tot onze meesters terugkeren. Wij hunkeren naar de stem.

Tijdsrekening.

De geschiedenis van Gielinor wordt door de inwoners ingedeeld in verschillende tijdsperiodan die Ages worden genoemd.
Een tijdperk wordt bepaald door een gebeurtenis en niet zo zeer door een aantal jaren.
Zo zal de Third Age het begin en einde van de God Wars voorstellen.
Een gebeurtenis is nooit een update van Runescape, maar een grote gebeurtenis op Gielinor

Kort overzicht van de Ages:

 • De First Age: staat bekend als een periode dat begon met de creatie van Gielinor.
 • De Second Age: ontstond toen Guthix ging rusten nadat hij Gielinor had vormgegeven. S
 • Third Age: start met het begin van God Wars
 • Fourth Age: Guthix beëindigde God Wars
 • De Fifth Age: staat bekend om de opmars het menselijk ras.
 • De Sixth Age: begon met de dood van Guthix. Dit is de Age waarin Runescape nu zit

Door Hera