Wat ?

Er worden op het internet veel woorden gebruikt die vernederlandst worden maar die helemaal niet tot de officiële spelling behoren. Eigenlijk kan je spreken van een dialect dat op het internet wordt gebruikt. (=internet dialect) Je zou het ook kunnen beschouwen als straattaal.

Veel van deze woorden zijn bastaardwoorden.

Bijvoorbeeld:

 • Linux – je kan het op zijn Engels uitspreken (laajnuks), het is echter logischer als men het vernederlandst dat wordt dan lienuks uitgesproken.

 

Woordenlijst:

 • googlen: iets opzoeken op het internet door middel van een zoekmachine.
 • bladen: tegen elkaar tollen
 • faceboeken: het gebruiken van faceboek
 • lollen: het posten van grappige (niet kwetsende) onzin op forums
 • LoLen: het spelen van League of Legends
 • pokémonnen: het spelen van Pokémon
 • pokésaven: het cheaten van Pokémon
 • runescapen: het spelen van Runescape
 • twitteren: het gebruik maken van Twitter
 • WoWen: het spelen van world of warcraft
 • yahooën:  iets opzoeken op het internet door middel van de zoekmachine Yahoo of het beantwoorden van berichten
 • yammeren: het gebruik maken van Twitter
 • youtuben OF tuben: het bekijken van filmpjes via Yuotube

Hoe komen dergelijke woorden tot stand ?

Zowat alle bastaardwoorden volgen de regels voor de vervoeging van Engelse werkwoorden in het Nederlands.

Hieronder even de regels:

Werkwoorden die geleend zijn uit het Engels, worden vervoegd volgens de Nederlandse regels.
Ze krijgen dus de uitgangen -t en -en in de tegenwoordige tijd, -de(n) of -te(n) in de verleden tijd en -d of -t in het voltooid deelwoord. Soms staat er een e voor de uitgang omdat dat nodig is voor de uitspraak.

 Bijvoorbeeld:

Pokémon – pokémonnen

Het hele woord volgt de Nederlandse spelling:

 • Werkwoorden worden zonder hoofdletter geschreven
 • Het accent op de “e” blijft behouden
 • Het woord krijgt een dubbele medeklinker, indien niet zou het verkeerd worden uitgesproken. (het is Pokeemonnen en NIET Pokeemoonen uitgesproken)
 • Na de stam volgt “en” daar dit een werkwoord is geworden.
 • In de verleden tijd heb je “hij pokémonde” dit wil zeggen dat gepokémond met een “d” is volgens de Nederlandse spelling.

Vervoeging:

 • Onvoltooid tegenwoordige tijd (ott): ik pokémon jij pokémont hij fikst wij pokémonnen jullie pokémonnen zij pokémonnen
 • Voltooid tegenwoordige tijd (vtt): ik heb gepokémond jij hebt gepokémond hij heeft gepokémond wij hebben gepokémond jullie hebben gepokémond zij hebben gepokémond
 • Onvoltooid verleden tijd (ovt): ik pokémonde jij pokémonde hij pokémonde wij pokémonden jullie pokémonden zij pokémonden
 • Voltooid verleden tijd (vvt): ik had pokémond jij had pokémond hij had pokémond wij hadden pokémond jullie hadden pokémond zij hadden pokémond
 • Onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd (ottt):ik zal pokémonnen jij zult pokémonnen hij zal pokémonnen wij zullen pokémonnen jullie zullen pokémonnen zij zullen pokémonnen
 • Voltooid tegenwoordige toekomende tijd (vttt) ik zal pokémond  hebben jij zult pokémond  hebben hij zal pokémond  hebben wij zullen pokémond  hebben jullie zullen pokémond  hebben zij zullen pokémond  hebben
 • Onvoltooid verleden toekomende tijd (ovtt) ik zou pokémonnen jij zou pokémonnen hij zou pokémonnen wij zouden pokémonnen jullie zouden pokémonnen zij zouden pokémonnen
 • Voltooid verleden toekomende tijd (vvtt) ik zou pokémond hebben jij zou pokémond hebben hij zou pokémond hebben wij zouden pokémond hebben jullie zouden pokémond hebben zij zouden pokémond hebben
 • En als gebiedende wijs kijg je pokémon

Door Hera