Scan hardeschijf op fouten:

NFTS schijven (meestal heb je deze)

Gebruik onderstaand commando:

CHKNTFS /D

Let op: Er moet een spatie zitten tussen CHKNTFS  en/D !

FAT schijven (vooral oudere computers hebben deze)

CHKDSK /R

Repareer Boot.ini:

Gebruik onderstaand commando:
bootcfg /rebuild

FIXBOOT

fixboot stationsnaam:
Gebruik deze opdracht om de nieuwe Windows-opstartsectorcode in de systeempartitie te schrijven. In deze opdrachtsyntaxis is stationsnaam de aanduiding van het station waarnaar de opstartsector wordt geschreven. Met deze opdracht herstelt u schade in de opstartsector van Windows. Dit heeft voorrang boven de standaardinstelling, waarbij naar de systeemopstartpartitie wordt geschreven. De opdracht fixboot wordt alleen ondersteund op x86-computers.

FIX Master Boot Record

fixmbr apparaatnaam
Gebruik deze opdracht om de MBR (Master Boot Record) van de opstartpartitie te herstellen. In deze opdrachtsyntaxis is apparaatnaam een optionele apparaatnaam waarmee het apparaat wordt aangeduid waarvoor een nieuwe hoofdopstartrecord nodig is. Gebruik deze opdracht als de MBR is beschadigd door een virus en Windows niet kan worden gestart.

Waarschuwing Deze opdracht kan de partitietabellen beschadigen als er een virus aanwezig is of als er sprake is van een hardwareprobleem. Als u deze opdracht gebruikt, kunnen er ontoegankelijke partities ontstaan. Microsoft raadt u aan antivirussoftware uit te voeren voordat u deze opdracht gebruikt.

U kunt de apparaatnaam ophalen uit de uitvoer van de opdracht map. Als u geen apparaatnaam opgeeft, wordt de MBR van het opstartapparaat hersteld. Bijvoorbeeld:
fixmbr \apparaat\vaste-schijf2
Als de opdracht fixmbr een partitietabelhandtekening detecteert die ongeldig of niet-standaard is, wordt uw toestemming gevraagd voordat het hoofdopstartrecord opnieuw wordt geschreven. De opdracht fixmbr wordt alleen ondersteund op x86-computers.

Gebruik “TYPE” op .txt files weer te geven:

type bestandsnaam
Gebruik de opdracht type om een tekstbestand weer te geven.

 

 

 

bronnen: Microsoft.com
De info hier weergegeven verwijderd microsoft mogelijk van zijn site nadat Windows XP niet meer ondersteund wordt.

Door Hera