wo. feb 1st, 2023

Nota: alle tekens op deze site werden getest ! – er zijn vele sites met niet werkende tekens op het internet.

Wat ?

Hiermee kan je snel speciale tekens invoegen in documenten of programma’s.

Het alternatif is natuurlijk het teken op het internet opzoeken en het kopïeren in je document, maar dat lijkt niet altijd te werken.

Vaak gebruikte tekens:

Diameter tekens:

alt 157 = Ø Diameter teken (hoofdletter)

alt 155 = ø Diameter teken (kleine letter)

Figuren:

alt 220= ▄ rechthoek beneden, als je het lettertype van dit symbool vergroot pas hij beter in je tekst.

Pijltjes:

Alt 24 = ↑  pijl omhoog

Alt 25  = ↓  pijl omlaag

Alt 26  = →  pijl rechts

Alt 27  = ←  pijl links

Wiskunde:

alt 158 = × maalteken, als je het lettertype van dit symbool vergroot pas hij beter in je tekst.

Alt 0247 = ÷ gedeeld door teken, als je het lettertype van dit symbool vergroot pas hij beter in je tekst.

Alt 172 = ¼ breuk 1/4

Alt 171  = ½ breuk 1/2

Alt 0190 =  ¾ breuk 3/4

Alt 159 ƒ = Functie

Tekst documenten:

alt 169 = ® oogt beter in vette tekst

alt 184 = © oogt beter in vette tekst

alt 241 = ± als je het lettertype van dit symbool vergroot pas hij beter in je tekst.

 

 

De lijst:

Alt 1 Alt31 Alt 61  Alt 91[ Alt 121y
Alt 2    Alt 62> Alt 92\ Alt 122z
Alt 3 Alt33! Alt 63? Alt 93] Alt 123{
Alt 4 Alt34 Alt 64@ Alt 94^ Alt 124|
Alt 5 Alt35# Alt 65A Alt 95_ Alt 125}
Alt 6 Alt36$ Alt 66B Alt 96` Alt 126~
Alt 7 Alt37% Alt 67C Alt 97a Alt 127
Alt 8 Alt38& Alt 68D Alt 98b Alt 128Ç
Alt 9 Alt39 Alt 69E Alt 99c Alt 129ü
Alt 10 Alt40( Alt 70F Alt 100d Alt 130é
Alt 11 Alt41) Alt 71G Alt 101e Alt 131â
Alt 12 Alt42* Alt 72H Alt 102f Alt 132ä
Alt 13 Alt43+ Alt 73I Alt 103g Alt 133à
Alt 14 Alt44, Alt 74J Alt 104h Alt 134å
Alt 15 Alt45 Alt 75K Alt 105i Alt 135ç
Alt 16 Alt46. Alt 76L Alt 106j Alt 136ê
Alt 17 Alt47/ Alt 77M Alt 107k Alt 137ë
Alt 18 Alt480 Alt 78N Alt 108l Alt 138è
Alt 19 Alt491 Alt 79O Alt 109m Alt 139ï
Alt 20 Alt502 Alt 80P Alt 110n Alt 140î
Alt 21§ Alt513 Alt 81Q Alt 111o Alt 141ì
Alt 22 Alt524 Alt 82R Alt 112p Alt 142Ä
Alt 23 Alt535 Alt 83S Alt 113q Alt 143Å
Alt 24 Alt546 Alt 84T Alt 114r Alt 144É
Alt 25 Alt557 Alt 85U Alt 115s Alt 145æ
Alt 26 Alt568 Alt 86V Alt 116t Alt 146Æ
Alt 27 Alt579 Alt 87W Alt 117u Alt 147ô
Alt 28 Alt58: Alt 88X Alt 118v Alt 148ö
Alt 29 Alt59; Alt 89Y Alt 119w Alt 149ò
Alt 30 Alt60< Alt 90Z Alt 120x Alt 150û
              
              
              
Alt 151ù Alt 181Á Alt 211Ë Alt 241±   
Alt 152ÿ Alt 182 Alt 212È Alt 242   
Alt 153Ö Alt 183À Alt 213ı Alt 243¾   
Alt 154Ü Alt 184© Alt 214Í Alt 244   
Alt 155ø Alt 185 Alt 215ΠAlt 245§   
Alt 156£ Alt 186 Alt 216Ï Alt 246÷   
Alt 157Ø Alt 187 Alt 217 Alt 247¸   
Alt 158× Alt 188 Alt 218 Alt 248° Alt 0151
Alt 159ƒ Alt 189¢ Alt 219 Alt 250· Alt 0153
Alt 160á Alt 190¥ Alt 220 Alt 251¹ Alt 0154š
Alt 161í Alt 191 Alt 221¦ Alt 252³ Alt 0155
Alt 162ó Alt 192 Alt 222Ì Alt 253² Alt 0156œ
Alt 163ú Alt 193 Alt 223 Alt 254 Alt 0158ž
Alt 164ñ Alt 194 Alt 224Ó    Alt 0159Ÿ
Alt 165Ñ Alt 195 Alt 225ß    Alt 0161¡
Alt 166ª Alt 196 Alt 226Ô Alt 0128 Alt 0163£
Alt 167º Alt 197 Alt 227Ò Alt 0132 Alt 0164¤
Alt 168¿ Alt 198ã Alt 228õ Alt 0133 Alt 0165¥
Alt 169® Alt 199àAlt 229Õ Alt 0134 Alt 0166¦
Alt 170¬ Alt 200 Alt 230µ Alt 0135 Alt 0167§
Alt 171½ Alt 201 Alt 231þ Alt 0137 Alt 0172¬
Alt 172¼ Alt 202 Alt 232Þ Alt 0138Š Alt 0173 
Alt 173¡ Alt 203 Alt 233Ú Alt0140Œ Alt 0175¯
Alt 174« Alt 204 Alt 234Û Alt 0142Ž Alt 0190¾
Alt 175» Alt 205 Alt 235Ù Alt 0145 Alt 0205Í
Alt 176 Alt 206 Alt 236ý Alt 0146 Alt 0211Ó
Alt 177 Alt 207¤ Alt 237Ý Alt 0147 Alt 0225á
Alt 178 Alt 208ð Alt 238¯ Alt 0148 Alt 0245õ
Alt 179 Alt 209РAlt 239´ Alt 0149 Alt 0247÷
Alt 180 Alt 210Ê Alt 240  Alt 0150 Alt 0252ü

Door Bloom